கண்டிப்பாக ஒவ்வொருவரும் செய்யவேண்டியது..

கண்டிப்பாக ஒவ்வொருவரும் செய்யவேண்டியது..    
ஆக்கம்: கவிதா | Kavitha | December 8, 2008, 8:42 am

குஜராத் நிலநடுக்கும், சுனாமியின் தாக்குதல், இப்போது மும்பாய் தீவரவாதிகளின் தாக்குதல் என்று நாம் எதிர்பார்க்காத எத்தனையோ இழப்புகள். இதில் குழந்தைகள் அதிகமாகி பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். நெருங்கிய சொந்தங்களை இழந்த கொடுமைகள். யாருக்கு வேண்டுமானாலும் எதுவும் எப்போது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் என்ற நிலைமையில் தான் ஒவ்வொருவரும் இப்போது இருக்கிறோம். நாம் நம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: