கண் போன போக்கில்.!

கண் போன போக்கில்.!    
ஆக்கம்: ರಾ.ವಸನ್ತ ಕುಮಾರ್. இரா.வசந்த குமார். रा. | July 12, 2007, 2:45 pm

லைவரின் பாடல்கள் பல வாழ்வியல் முறைகளையும், நெறிகளையும் நமக்கு எடுத்துக் காட்டும். அந்தப் பலவற்றுள், எனக்கு மிகவும் பிடித்த பாடல் இது.அவரது பாடல்களில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை நிகழ்படம்