கணிமொழி - பங்களிப்புகள் வரவேற்கப் படுகின்றன

கணிமொழி - பங்களிப்புகள் வரவேற்கப் படுகின்றன    
ஆக்கம்: ஆமாச்சு | April 2, 2008, 2:34 am

அறிமுகம் கணிநுட்பத்தின் பயன்பாடும் தேவையும் பல்கிப் பெருகிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு காலக் கட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இதில் மென்பொருட்துறையின் தாக்கம் உலகம் உணர்ந்த ஒன்று. இன்றைய சூழலில் மென்பொருட்களை மேலோட்டமாக இரண்டு வகைகளின் கீழ் பிரிக்கலாம். முதலாவது பயனர்களாகிய நம் ஒவ்வொருவரின் சுதந்தரத்திற்கும் மதிப்பளிக்கும் கட்டற்ற மென்பொருள். இரண்டாவது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி