கணினி, செல்பேசிகளில் இந்திய மொழிகள்

கணினி, செல்பேசிகளில் இந்திய மொழிகள்    
ஆக்கம்: Badri | July 9, 2007, 1:05 pm

இன்று தமிழ் வலைப்பதிவுகளில் இயங்கும் நம் பலருக்கும் யூனிகோட் எழுத்துருக்கள் கொண்டு கணினியில் இந்திய மொழிகளைக் கையாளத் தெரிந்துள்ளது. இந்தியாவின் பல மாநிலங்களிலும் அந்தந்த மொழி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »