கணினியும் செம்மொழி தமிழும் (சுஜாதா, 2005)

கணினியும் செம்மொழி தமிழும் (சுஜாதா, 2005)    
ஆக்கம்: நா. கணேசன் | March 2, 2008, 1:01 pm

சென்ற மிஸ் தமிழ்த்தாயே நமஸ்காரம் என்ற மடலில் செம்மொழி தமிழ், அதன் ஆய்வுக்குக் கணினியின் பங்கு என்னும் சுஜாதா 2005-ல் எழுதிய கட்டுரையை அளிப்பதாக அறிவித்திருந்தேன். அனைவரும் ஒருமித்த எழுத்துருக் குறியேற்பில் எழுதுவதன் அத்தியாவசியத் தேவையைச் சுஜாதா குறித்துள்ளார். அவர் மேற்கோள் காட்டும் சங்கப்பாட்டு அகத்துறையைச் சேர்ந்தது. எனவே, அது புறநானூற்றில் இல்லை, குறுந்தொகைச்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்