கணினியும் கண்ணும்

கணினியும் கண்ணும்    
ஆக்கம்: சேவியர் | September 2, 2007, 11:08 am

அதிக நேரம் கணிப்பொறிக்கு முன்னால் கண் விழித்திருப்பவர்களை பல விதமான நோய்கள் பிடிக்கின்றன. அதில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நலவாழ்வு