கணினிச் சஞ்சிகைக்கு ஆங்கிலத்தில் தான் பெயர் இருக்க வேண்டும்!

கணினிச் சஞ்சிகைக்கு ஆங்கிலத்தில் தான் பெயர் இருக்க வேண்டும்!    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | June 22, 2007, 4:26 am

(GNU/Linux குறிப்பேடு)அண்மையில் இலங்கையில் வெளிவந்து மிகவும் பிரபலமாகியிருக்கும் நல்லதொரு கணினிச் சஞ்சிகைதான் தமிழ் PC Times.திறந்த மூலத்துக்கு ஆதரவான பாதையை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஊடகம் கணினி