கணினிக்கு ஆங்கிலம் தெரியவே தெரியாது!

கணினிக்கு ஆங்கிலம் தெரியவே தெரியாது!    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | February 24, 2007, 12:57 pm

இம்மாதம் வெளிவந்த மல்லிகையின் 42வது ஆண்டு மலருக்காக எழுதப்பட்ட கட்டுரை இது. இக்கட்டுரையின் இலக்கு வாசகர்கள் இணையத்தமிழர்கள் இல்லை. இருந்தாலும் ஒரு ஆவணப்படுத்தலுக்காக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி தமிழ் நுட்பம்