கணினிகள்

கணினிகள்    
ஆக்கம்: பகீ | March 28, 2007, 7:32 am

நாங்கள் எல்லோரும் கணினி பயன்படுத்துபவர்கள். ஆனால் இப்படியான வடிவங்களில் கணினிகளை கண்டிருக்க மாட்டோம். பார்த்துவிட்டு உங்கள் கணினிகளையும் மாற்றி பாருங்களேன்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி சித்திரம்