கணினி இணைப்பில்லாமல் இணைய வானொலி

கணினி இணைப்பில்லாமல் இணைய வானொலி    
ஆக்கம்: தமிழ்நெஞ்சம் | February 11, 2009, 3:02 pm

Logitech Squeezebox ன் மூலம் உங்கள் கணினியில் உள்ள பாடல், இசையை கேட்டு மகிழலாம். Wi-Fi தொழில்நுட்பம் மூலம் இது சாத்தியப்பட்டுள்ளது.உங்கள் பகுதிகளில் Wi-Fi எனப்படும் கம்பியில்லா சேவை (Wireless network) இல்லாதிருப்பின் நீங்கள் cables பயன்படுத்தி இந்தக் கருவியை இயக்கலாம்.கணினியின் இசைத்தொகுப்புகளைக் கேட்டுக்கேட்டு வெறுமையடைந்தவர்களுக்கு (bored) கணக்கிலடங்காத இணைய வானொலிகளின் (Internet Streaming Radio) அலைவரிசையைக்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்