கணவன் பாரதியைப் பற்றி மனைவி பாரதி!

கணவன் பாரதியைப் பற்றி மனைவி பாரதி!    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | December 11, 2007, 11:25 am

Dec 11, பாரதி பிறந்த நாள்;முன்னொரு முறை, திருமதி செல்லம்மாள் பாரதி, தில்லி வானொலியில் ஆற்றிய உரையின் பகுதிகள் கீழே.எனது அன்பான சகோதரர்களே, குழந்தைகளே!என்னை எங்களது வாழ்க்கையைப் பற்றக் கூறும்படி கேட்கிறீர்கள்.மானிடச் சாதிக்கு அமரவாழ்வு தரவேண்டும் என்ற உணர்ந்த நோக்கத்துடன் உழைத்தவர் என் கணவர். நான் படித்தவளல்ல. ஆயினும் மகாகவியுடன் எனது ஏழு வயது முதல் முப்பத்திரண்டு வயது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள் கவிதை