கணனியில் செய்யப்படும் வேலைகளுக்கான 101 ரன் கட்டளைகள்.

கணனியில் செய்யப்படும் வேலைகளுக்கான 101 ரன் கட்டளைகள்.    
ஆக்கம்: noreply@blogger.com (கார்த்திக்) | February 15, 2009, 1:19 pm

இவை உங்கள் கணனியில் செய்யப்படும் வேலைகளுக்கான கட்டளைகள் ஆகும். இவற்றை ஆங்கிலத்தில் run commands என்று அழைப்பார்கள். இவற்றை உங்கள் கணனியில் run மெனுவில் இட்டால் அவற்றுக்கான கட்டளைகள் கிடைக்கும்.==================Accessibility Controlsaccess.cplAdd Hardware Wizardhdwwiz.cplAdd/Remove Programsappwiz.cplAdministrative Toolscontrol.exe admintoolsAutomatic Updateswuaucpl.cplBluetooth Transfer WizardfsquirtCalculatorcalcCertificate Managercertmgr.mscCharacter MapcharmapCheck...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்