கணணியை பழைய நிலைக்கு மாற்றலாம்

கணணியை பழைய நிலைக்கு மாற்றலாம்    
ஆக்கம்: தமிழ்பித்தன் | September 13, 2007, 5:20 am

திமுக மற்றும் அதிமுக என்று பல கட்சிகள் வந்து தமிழ் நாடு குழம்பியுள்ள நிலையில் அண்ணாவிடம் மீண்டும் திமுக போனால் எப்படி இருக்கும் கற்பனை செய்து பார்க்கவே எவ்வளவு நல்லாயிருக்கு ஆனால்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி