கடைசிப் பெண்

கடைசிப் பெண்    
ஆக்கம்: (author unknown) | December 24, 2008, 11:53 am

ஆங்கிலத்தின் வருகை பல ஆதி இனக்குழுக்களின் மொழியை உலகிலிருந்து முற்றிலும் அழித்து ஒழித்திருக்கிறது. ஆஸ்திரேலியாவிலும் அமெரிக்காவிலும் உள்ள பூர்வகுடி மக்களின் மொழிகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழித்து இன்று தொன்மையான...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: மொழி