கடவுள் பக்தியும் பகுத்தறிவும்

கடவுள் பக்தியும் பகுத்தறிவும்    
ஆக்கம்: கண்மணி | May 15, 2007, 5:00 am

கடவுள் நம்பிக்கை அல்லது பகுத்தறிவு என்ற தலைப்பு என்றும் பிரச்சினைக்குறியதாகவே இருக்கிறது.இங்கு என்னுடைய வாரத்தில் அதை என் கண்ணோட்டத்தில் மட்டுமே சொல்ல விரும்புகிறேன்.எந்த ஒரு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »