கடவுளே உன் படைப்பை நிறுத்தி விடு

கடவுளே உன் படைப்பை நிறுத்தி விடு    
ஆக்கம்: மங்கை | May 8, 2007, 3:57 am

இப்படித்தான் தோன்றியது நேற்று ஒரு செய்தியை பார்த்த பின். மனிதம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »