கடவுளால் மரங்களைக் காப்பாற்ற முடியவில்லை!

கடவுளால் மரங்களைக் காப்பாற்ற முடியவில்லை!    
ஆக்கம்: சுடுவது சுகம் | August 1, 2008, 5:57 am

எலுமிச்சங்காய் சைஸ் மண் உருண்டை ஒன்று. அதற்கு எட்டாயிரம் மைல் குறுக்களவு கொண்ட இந்த உலக உருண்டையின் தலை விதியை மாற்றுகிற சக்தி இருக்கிறது என்றால் நம்புவதற்குக் கடினமாக இருக்கலாம். எப்படி என்று பார்ப்பதற்கு முன், தற்போது நம் உலகத்துக்கு உடம்பு சரியில்லை என்பதை நினைவுக்குக் கொண்டு வருவது அவசியம்.மனிதன் கடந்த நூறு வருடமாக இடைவிடாமல் கக்கிய கார்பன் டை ஆக்ஸைடு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சூழல்