கடன் அட்டை பெற்றார் நெஞ்சம் போல

கடன் அட்டை பெற்றார் நெஞ்சம் போல    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | February 15, 2008, 7:17 am

கடன் பெற்றவர்களின் துயர் பெரும் துயரோ ? இலங்கை வேந்தன் 'கடன் பெற்றார் நெஞ்சம் போல் கலங்கினான்' என்று கம்பர் குறித்திருக்கும் அளவுக்கு கடன் பற்றி சங்காலத்திலேயே எச்சரிக்கை விடப்பட்டு இருக்கிறது. கடன் வாங்கிக் கொண்டு கொத்தடிமைகளாக கலங்கிய வாழ்க்கை அந்த காலத்திலும் இருந்தது என்பதை குறிப்பிட்டுக் காட்டுவதாக அந்த வரிகளை நினைக்கிறேன்.கடன் அன்பை முறிக்கும் ? யார்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நடப்பு நிகழ்வுகள்