ஓவ்வொரு குடிமகனுக்கும் 50 இலட்சம் ரூபாய்

ஓவ்வொரு குடிமகனுக்கும் 50 இலட்சம் ரூபாய்    
ஆக்கம்: - உடுக்கை முனியாண்டி | May 5, 2007, 3:22 am

ஒரு நாடு தன்னோட ஒவ்வொரு குடிமகனுக்காகவும் பணம் சேத்து வைக்கிறதைப்பத்தி யோசிக்க முடியுதா. இந்தியாவை விட்டுத் தள்ளுங்க, ஒவ்வொரு குடிமகனோட தலையிலயும் சில ஆயிரங்கள் கடன் இருக்கும்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உலகம் வாழ்க்கை