ஓட்டக்காரன் குறிப்புகள்

ஓட்டக்காரன் குறிப்புகள்    
ஆக்கம்: செல்வராஜ் | August 27, 2007, 3:09 am

நில்லாது ஓடுகின்ற வாழ்விலே சொல்லாத சொற்களும் செய்யாத செயல்களும் ‘உள்’ளிற்குள் தேங்கிப் போகின்ற பேச்சுக்களும் கனத்துப் போய்ச் சில...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை