ஓடிப்போனவளின் தங்கை

ஓடிப்போனவளின் தங்கை    
ஆக்கம்: லக்ஷ்மி | May 2, 2007, 1:37 pm

தோள்பட்டையிலிருந்து சுளீரென ஒரு வலி கைமுழுதும் பரவியது. கையிலிருந்த துவைத்த துணிகளடங்கிய இரும்பு வாளி கீழே விழுந்துவிடுமோ என்ற பயத்தில் கலா அதை இன்னும் கொஞ்சம் இறுக்கி பிடித்தவாறு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை சமூகம் பெண்கள்