ஓடி விளையாடி ஒலிம்பிக் பார் பாப்பா!

ஓடி விளையாடி ஒலிம்பிக் பார் பாப்பா!    
ஆக்கம்: நா.கண்ணன் | August 12, 2008, 11:00 pm

இந்தியா கொஞ்சம் மண்டை காய்ந்த நாடு. எதற்கெடுத்தாலும் குற்றம் பார்த்து, கொணஷ்டை சொல்லும் நாடு. மூளையை அது வீணாக செலவழிக்கிறது! தத்துவம் தத்துவமென்று மண்டை காய்ந்து போனதால்தான் "பக்தி" இயக்கமே அங்கு தோன்றியிருக்குமோ? என்று யோசிக்க வைக்கிறது! இதனால்தான் ஆன்மீக உலகில் புரட்சி வீரராக வந்த சுவாமி விவேகாநந்தர் ஒவ்வொரு இந்தியனும் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டுமென்றார்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: விளையாட்டு