ஒவ்வொரு முறையும்

ஒவ்வொரு முறையும்    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | March 8, 2008, 4:41 pm

ஒரு தேநீர் நேரத்தில்கசாப்புக் கடைக்கார நண்பர்மௌனமாய் சொன்னார்ஒவ்வொரு முறைவெட்டும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை