ஒல்லியானவர்களுக்கும் தேவை ! உடற்பயிற்சி.

ஒல்லியானவர்களுக்கும் தேவை ! உடற்பயிற்சி.    
ஆக்கம்: சேவியர் | May 18, 2007, 11:59 am

ஒல்லியாய் இருப்பவர்கள் உடற்பயிற்சி செய்யத் தேவையில்லை எனும் மனநிலையில் இருப்பார்கள் அவர்களும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நலவாழ்வு