ஒலிப்பதிவு: குருமூர்த்தி - தொழில் முனைவர்களைப் பற்றி

ஒலிப்பதிவு: குருமூர்த்தி - தொழில் முனைவர்களைப் பற்றி    
ஆக்கம்: Badri | August 14, 2007, 11:52 am

இந்தியாவில் தொழில் முனைவோர்களைப் பற்றி 7 ஜூலை 2007 (சுதேசி விழிப்புணர்வு இயக்கத்தின் பொதுக்கூட்டம்) அன்று எஸ்.குருமூர்த்தி பேசியது (சுமார்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வணிகம் ஒலிப்பதிவு