ஒற்றைச் சிறகு..

ஒற்றைச் சிறகு..    
ஆக்கம்: நிலாரசிகன் | May 12, 2008, 1:41 pm

வளர்த்துவந்த பிரியங்களைவீதியில் வீசிவிட்டுமுகமில்லாமல்திரும்பிச் செல்கிறாய்... புள்ளியென மறைந்துவிட்டபின்னரும் உன் கையசைப்புக்காககாத்திருக்கிறதுபழக்கப்பட்ட இதயம். பிரிந்திருந்த பொழுதுகளைவிடபிரிகின்ற பொழுதின்கனம் அதிகமானதாகவே இருக்கிறதுஎப்போதும்.பொட்டிழந்த உன் நெற்றிக்கெனநான் கொணர்ந்த குங்குமம்அந்தி மழையில் கரைய,வீடு நோக்கி நடக்கின்றனஉணர்வற்ற என்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை