ஒற்றை படுக்கையறை வீடு

ஒற்றை படுக்கையறை வீடு    
ஆக்கம்: இரவு கவி | March 19, 2008, 5:57 pm

ஒற்றை படுக்கையறை வீடு இது ஒரு இந்திய மென்பொருள் துறை வல்லுநரால் எழுதப்பட்ட கசப்பான உண்மை. இது எனக்குவந்த ஒரு மெயிலின் தமிழாக்கம். இது என் மனதைமிகவும் கவர்ந்ததால் இதை உங்கள் முன் வைக்கிறேன்.ஏதாவது குறையிருப்பின் என்னை மன்னிக்கவும்.அனைத்து பெற்றோர்களின் கனவுகளும் எப்படியாவது தன் பிள்ளையை மென்பொருள் துறையில் படிக்க வைக்க வேண்டும் என்பதே.நானும் அவர்களின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை