ஒரே கடல் - உள்ளிருக்கும் அலைகளின் இரைச்சல்

ஒரே கடல் - உள்ளிருக்கும் அலைகளின் இரைச்சல்    
ஆக்கம்: ஆசிப் மீரான் | February 27, 2009, 1:01 pm

'ஒரு பெண் நாலஞ்சு குழந்தைகளைப் பெத்துக்கிட்டா அதுல ஒண்ணோ ரெண்டோ அவளது கண்வனோடதா இல்லாம இருக்கலாம். அதுல என்ன தப்பு?''எனக்கு பெண்கள் வேண்டும். அவர்களது உடலுக்காக. அதற்கு மேல் ஏதுமில்லை''எந்தப் பெண்ணிடமும் எந்த ஆணும் ஜெயித்து விட முடியாது''எனக்கு எந்தப் பெண் மீதும் காதலெல்லாம் இல்லை நான் யாரையும் காதலிக்கவில்லை. நிர்பந்திக்கவில்லை. வாக்களிக்கவில்லை. அவர்களாக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »