ஒருவனுக்கு ஒருத்தி (அ) ஒருவருக்கொருவர் : கோவியார், ஆங்கிலேயர்,கிறீத்துவம்

ஒருவனுக்கு ஒருத்தி (அ) ஒருவருக்கொருவர் : கோவியார், ஆங்கிலேயர்,கிறீத்து...    
ஆக்கம்: TBCD | May 14, 2008, 2:51 am

காலம்: இப்படிக்கு ரோஸ் - ஒருவனுக்கு ஒருத்தி எனும் கிறித்துவ கலாச்சாரம் ! என்ற கோவியாரின் பதிவுக்கு வினையாற்றியே இந்தப் பதிவு... (எதிர்வினையா, செயல்வினையா, செயப்பாட்டுவினையா என்று நீங்களே முடிவுக் கட்டிக்கோங்க)முதலில் தலைப்பிலே தகராறு அது என்ன ஒருவனுக்கொருத்தி, ஏன் ஒருத்திக்கொருவன் இல்லை. சிக்கலே வேண்டாம் என்று தான் ஒருவருக்கொருவர் என்று நான் வைத்துள்ளேன். :)...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பண்பாடு