ஒருமுறை சிரி

ஒருமுறை சிரி    
ஆக்கம்: சேவியர் | July 5, 2007, 10:08 am

என் மனத்தோட்ட மழலையே, உன் சிரிப்புத் தோட்டத்தில் கனவுக் கூடைகளுடன் காத்திருக்கிறேன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை