ஒருங்குறியும் தமிழ் எழுத்தும்

ஒருங்குறியும் தமிழ் எழுத்தும்    
ஆக்கம்: செல்வராஜ் | November 11, 2007, 7:04 pm

தமிழில் எத்தனை எழுத்துக்கள் என்று கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீர்கள்? நீங்கள் எந்த ஊர்க்காரராக இருந்தாலும், எந்தப் பள்ளியில் தமிழ் பயின்றிருந்தாலும், இந்தக் கேள்விக்குப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி தமிழ்