ஒருங்குறியும் ஓகாரக் கொம்பும்

ஒருங்குறியும் ஓகாரக் கொம்பும்    
ஆக்கம்: செல்வராஜ் | October 27, 2007, 4:10 am

“It’s a consonant, vowel, vowel, consonant… நந்து”, என்று தங்கைக்கு துப்புக் கொடுக்க முயன்றாள் நிவேதிதா. நெடுந்தொலைவு பயணம் சென்றால் பெண்களின் அயர்வு தெரியாதவண்ணம் இருக்க ஏதேனும் கேட்டு அவர்களின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி தமிழ்