ஒரு NRI க்கு அன்னையின் கடிதம்

ஒரு NRI க்கு அன்னையின் கடிதம்    
ஆக்கம்: kanchana Radhakrishnan | August 1, 2008, 1:05 am

அமெரிக்காவில் மேல் படிப்புக்கு சென்று ...அங்கேயே வேலையும் கிடைத்து தங்கியிருக்கும் தன் மகன்/மகளுக்குஒரு அன்னையின் கடிதம்.அன்பு மகனுக்கு/மகளுக்குஅம்மா அனேக ஆசிர்வாதத்துடன் எழுதிக்கொண்டதுஇந்த காலத்துக் குழந்தையான உனக்கு அம்மா நான் சொல்லித் தெரிய வேண்டியது எதுவுமில்லை.உன் வயதில்எங்களுக்கு தெரிந்த விஷயங்களை விட அதிகமாக உனக்கு இன்று தெரியும்.நாற்பது,ஐம்பது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உணவு