ஒரு ரூபா சினிமாவும் 100 கோடி சினிமாவும்!

ஒரு ரூபா சினிமாவும் 100 கோடி சினிமாவும்!    
ஆக்கம்: சுதேசமித்திரன் | April 21, 2009, 1:34 pm

சினிமா என்றாலே கோடிகள் என்பதாக ஆகிவிட்ட இன்றைய சூழலில் உண்மையாகவே சினிமாவின் அத்தனை செலவை எவையெவையெல்லாம் தீர்மானிக்கின்றன என்கிற விழிப்புணர்வு சினிமாக்காரர்களுக்காவது இருக்கிறதா இல்லையா என்பது தெரியவில்லை.சினிமாவுக்கு வெளியே இருந்து சினிமாவைப் பார்த்து ரசித்துக்கொண்டு அல்லது சபித்துக்கொண்டு இருப்பவர்களாகட்டும், விமர்சித்துக்கொண்டிருப்பவர்களாகட்டும்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்