ஒரு மழைத்துளி நனைகிறது…

ஒரு மழைத்துளி நனைகிறது…    
ஆக்கம்: சேவியர் | April 25, 2007, 9:42 am

இதோ கார்மேகத்தின் ஓரம் கிழிய விழுந்துகொண்டிருக்கிறேன் பூமித்தாயின் புன்னகை முகம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை

ஒரு மழைத்துளி நனைகிறது…    
ஆக்கம்: xavi | January 4, 2007, 7:36 am

. இதோ கார்மேகத்தின் ஓரம் கிழிய விழுந்துகொண்டிருக்கிறேன் பூமித்தாயின் புன்னகை முகம் நோக்கி…. நான் எங்கே விழுவது ? அதோ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை