ஒரு பொருளாதார அடியாளின் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் - பரிந்துரைக்கிறேன் பயமுறுத்துகிறேன்.

ஒரு பொருளாதார அடியாளின் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் - பரிந்துரைக்கிறேன் பயமுற...    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | October 21, 2008, 12:33 pm

ஏறத்தாழ ஒராண்டு தள்ளிப்போட்டுக்கொண்டு வந்துவிட்ட பதிவு இது.கள் வாசகர் வட்டங்களுக்கு இந்நூலைப் படிக்கக்குடுக்குமுன் சிறு குறிப்பொன்றையும் சேர்த்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்பியிருந்தேன்.இப்போது ஷசீவனுக்கு நூல்தர மறுத்ததற்கு இதைக்காரணமாகச் சொல்லிவிட்டபிறகு இனியும் தள்ளிப்போடும் எண்ணமில்லை. :-)அவசர வாசிப்புக்கான குறிப்புக்கள்:* இந்நூல் மிக எளிய...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்