ஒரு புல்லின் புலம்பல்

ஒரு புல்லின் புலம்பல்    
ஆக்கம்: சேவியர் | May 18, 2007, 2:08 pm

  தயவு செய்து என்னை மிதிக்காதீர்கள். என் இலைகளின் இடைவெளிகள் வண்டுகளின் வாடகை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை