ஒரு பிச்சைக்காரர் நடக்கிறார்.

ஒரு பிச்சைக்காரர் நடக்கிறார்.    
ஆக்கம்: சேவியர் | May 21, 2007, 5:15 am

பகல் முடியாதா என்று பாழாய்ப் போன மூட்டு வலி சொல்லும் உயிரை மட்டும் விட்டு விட்டு உணர்வுகளைப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை