ஒரு கொழும்புப்புகைவண்டியில் திரையிட்ட குறும்படம்

ஒரு கொழும்புப்புகைவண்டியில் திரையிட்ட குறும்படம்    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | June 26, 2007, 1:38 pm

[11/26/2004 அன்று வலைபதிந்த குறிப்பு இது. காணாமற்போய் இன்றைக்குத்தான் கண்டுபிடித்தெடுத்தேன். "ம்..." இல் இதை மறுபடி சேர்க்குமுகமாகவே இந்த மீள்பதிவு.]அம்மாவின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம்