ஒரு காதல் கவிதையின் டிஸ்கி

ஒரு காதல் கவிதையின் டிஸ்கி    
ஆக்கம்: கண்மணி | May 10, 2007, 12:42 pm

என் அன்பே!உயிரே!மூச்சே!வரும் வெள்ளி,உனைக் காணவருவேன்அப்போது,கடற்கரைமணலைநாறாய்த் திரித்து-அதில்நட்சத்திரங்களையெல்லாம் கோர்த்துசெய்த மாலையோடுநீலவானத்தை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நகைச்சுவை