ஒரு கலப்பை கண்ணீர் வடிக்கிறது.

ஒரு கலப்பை கண்ணீர் வடிக்கிறது.    
ஆக்கம்: சேவியர் | April 24, 2007, 5:20 am

கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் வரை பச்சையைக் கட்டி வைத்திருந்த கிராமம் தன் கோவணத்தைக்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை