ஒரு கடிகாரம் நேரம் பார்த்துக் கொள்கிறது

ஒரு கடிகாரம் நேரம் பார்த்துக் கொள்கிறது    
ஆக்கம்: சேவியர் | April 24, 2007, 5:42 am

பூக்களுக்கு மரியாதை பூமி முழுதும் உண்டு முட்களுக்கு மரியாதை என்னிடம் மட்டும் தான் என்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை