ஒரு அடிமையின் கோரிக்கை - இயக்குநர் ராம்

ஒரு அடிமையின் கோரிக்கை - இயக்குநர் ராம்    
ஆக்கம்: காட்சி | March 29, 2010, 2:02 pm

வணக்கம் தோழர்களே,உங்களுக்கு எழுதுவதில் எனக்கு வருத்தமும் இல்லை,  மகிழ்வும் இல்லை. ஒரு அடிமை இன்னொரு அடிமைக்கு எழுதுவதில் என்ன பெரிய மகிழ்வும் வருத்தமும் வந்து விடப் போகிறது. இம்முறையாவது என்னை மட்டும் இன்றி உங்களையும் அடிமை என்று ஏன் சொல்கிறேன் என்பதை உணர்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன். உணரவில்லை எனினும் வரலாறு அவ்வாறே நம்மை பதிவு செய்யும் என்பதே உண்மை.இன்னொரு மே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் சமூகம்