ஒரு அஞ்சலி

ஒரு அஞ்சலி    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | February 22, 2009, 1:23 pm

இறந்த போதுஎவ்வளவோ பேர் வந்துகண்ணீர் சிந்தினார்கள் இருந்த போதுஒருவரும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை