ஒரு வாரம் லீவில போறங்க.

ஒரு வாரம் லீவில போறங்க.    
ஆக்கம்: வல்லிசிம்ஹன் | August 7, 2008, 5:22 pm

நயகரா அருவி கனடா சைடுல சிங்கம் உலாவற பார்க் டெட்ராய்ட் நகரம் இங்க எல்லாம் போகலாமுன்னு ஒரு திட்டம். எனக்கும் சிங்கத்துக்கும் விசா கிடைக்கணும்.போய் வந்து சேதி சொல்றேன்.அதுவர எல்லாம் பத்திரமா...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பயணம்