ஒன்று, இரண்டு... XIII- ஒரு இருளின் ஒரு நாள் காதலன்

ஒன்று, இரண்டு... XIII- ஒரு இருளின் ஒரு நாள் காதலன்    
ஆக்கம்: கனவுகளின் காதலன் | December 13, 2009, 6:05 am

அடித்துக் கொட்டும் மழையினுடாக இருளை விரட்டியவாறே விரைந்து கொண்டிருக்கிறது ஓக்லாண்ட்- லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நோக்கிச் செல்லும் ரயில் வண்டி. ரயிலில் சென்று கொண்டிருக்கும் மக்லேன், தென்னமெரிக்காவிலிருக்கும் சிறிய நாடொன்றில் தஞ்சம் கொண்டிருக்கும் தன் நலன் விரும்பிகளான ஜெனரல் காரிங்டன், மேஜர் ஜோன்ஸ் ஆகியோருடன் சென்றிணைந்து கொள்ள விரும்புகிறான். இதற்கு அவன் அமெரிக்க...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: