ஒன்றும் புரியவில்லை; தயவு செய்து யாராவது விளக்கவும்

ஒன்றும் புரியவில்லை; தயவு செய்து யாராவது விளக்கவும்    
ஆக்கம்: உண்மைத் தமிழன்(15270788164745573644) | March 11, 2008, 5:49 am

11-03-2008என் இனிய வலைத்தமிழ் மக்களே..!பல நேரங்களில் நாம் எதிர்பார்க்காத ஒன்று திடீரென்று நமக்குக் கையில் கிடைத்து நம்மை இன்ப அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கும்.சில நேரங்களில் நாம் எதிர்பார்க்காத ஒன்று நடந்து நம்மை துக்க அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கும்.வெற்றியா, தோல்வியா.. இன்பமா.. அதிர்ச்சியா.. என்றே சொல்ல முடியாத ஒருவகையான நிகழ்வுகள் எப்போதாவது ஒரு முறை யாருக்கேனும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்