ஒன்பது ரூபாய் நோட்டு - திரைப்பட விமர்சனம்

ஒன்பது ரூபாய் நோட்டு - திரைப்பட விமர்சனம்    
ஆக்கம்: புத்தகப் பிரியன் | December 9, 2007, 3:37 pm

ஆதிக்க சாதிவெறி மறைத்த யதார்த்தம் !மக்களின் யாதார்த்த வாழ்க்கையினை சொல்வதும், சமூக ரீதியில் அவர்களை சிந்திக்க தூண்டுவதும், பிற்போக்கு அடிமைத்தனங்களில் இருந்து விடுவிக்கும் வகையிலும், போராட்டத்தின் அவசியத்தை உணரும் வகையிலும் இருப்பதும் - இருக்கவேண்டியதும் தான் கலை இலக்கியம். "கலை இலக்கியம் யாவும் மக்களுக்கே" என்பதன் அர்த்தம் இதுதான்.இன்று யதார்த்தம் என்ற பேரில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்