ஒத்த ரூபாய் தாரும்…

ஒத்த ரூபாய் தாரும்…    
ஆக்கம்: ஆமாச்சு | June 24, 2007, 4:19 am

அத்தைப் பையனுக்கு அடுத்த நாள் திருமணம். அலுவலகத்தில் அதிக வேலை. அனைத்தையும் முடித்து விட்டு அதிகாலைக்குள் போய்ச் சேர வேண்டும். ஸ்ரீபெரும்புதூர் வரையிலான நெடும் பயணம். குறைந்தது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை