ஒசைகளும்... மௌனங்களும்...

ஒசைகளும்... மௌனங்களும்...    
ஆக்கம்: ssr.romesh@gmail.com (tamiluthayam) | December 7, 2009, 2:40 pm

ஆச்சர்யமாக உள்ளது... நம் வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லாமே. நேசித்தது, பிரிந்தது... இன்று ஒருவரை ஒருவர் விரோதி போல் பார்த்து கொள்வது. இப்படியெல்லாம் நம்மால் இருக்க முடிவதை நினைத்தால் வியப்பாக உள்ளது. எதையெல்லாம் அளவுக்கதிகமாக நேசிக்கிறோமோ, அதையெல்லாம் ஒரு நாள் அளவுக்கதிகமாக வெறுக்கக்கூடிய துர்பாக்கிய நிலைமைக்கு ஆளாகிறோம். மேலும் நாம் வலி தரும் வேதனையை அனுபவிக்காமல் தான்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை கதை